Општина Црна Трава званичан сајт

Решења - Избори за савет МЗ 2017.

Решења о именовњу чланова бирачких одбора.

Решења о утврђивању збирних изборних листи.

Решење о додели мандата кандидатима за чланове савета месних заједница.

Извештај о резултатима избора за чланове савете месних заједница.

Одлука о накнадама за чланове Изборних комисија и ангажованих радника општинске управе.

Закључак о одбацивању приговора због неблаговремености.

Решење о исправци техничке грешке.

Решење о објављивању укупног броја бирача.

Одлука о начину штампања изборног материјала.

Одлука о накнадама за рад и накнадама за трошкове чланова бирачких одбора.

Одлука о броју и боји гласачких листића.

Одлука о броју и боји гласачких листића.

Табела -  бирачки одбори.

Одлука нумерички приказ.

Нумерички приказ мерила за чланове савета МЗ.

Одлука о месним заједницама на територији општине Црна Трава

Одлука о о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Правила о раду бирачких одбора на  изборима  за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Решење о утврђивању бирачких одбора на  изборима  за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Роковник -  избори за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa