Општина Црна Трава званичан сајт

Обрасци - Избори за савет МЗ 2017.

Изборна листа кандидата за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Овлашћење да се поднесе кандидатура за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Сагласност да се буде носилац изборне листе за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Потврда о изборном праву за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Изјава о прихватању кандидатуре за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Гласачки листић за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Известај о присутности чланова БО за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Контрони лист за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Потврда о изборном праву ван бирачког места за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Решење о одбијању проглашења изборне листе за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Решење о проглашењу изборне листе за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Решење о утврђивању  изборне листе за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Закључак за отклањање недостатака за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања на изборима  за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Записник о примопредаји изборног материјала после гласања на  изборима за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Записник о раду бирачког одбора на   изборима за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa