Општина Црна Трава званичан сајт

Одлуке Скупштине општине

Двадесет трећа седница 13.11.2018.

Решење о прихватању извештаја о раду ОШ А.Стојановић за 2017-2018. годину.

Решење о давању сагласности на рад ОШ А. Стојановић за школску 2018-2019. годину.

Решење о прихватању извештаја о раду ПУ Младост за 2017-2018. годину.

Решење о давању сагласности на план рада ПУ Младост за 2018/19. годину.

Решење о прихватању извештаја о извршењу буџета.

Одлука о изменама буџета општине за 2018. - ребаланс 4.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналним таксама.

Одлука о просечним ценама м2 непокретности за утврђивање пореза за  2019.

Одкука о изменама и допунама Одлуке о функционисању цивилне заштите на територији општине.

Одлука о усвајању Плана детаљне регулације центра села Градска.

План детаљне регулације села Градска, текстуални део.

Одлука о приступању израде Плана детаљне регулације насеља Штугард са парцелацијом.

Одлука о приступању израде Плана детаљне регулације насеља Ваљавица.

Двадесет четврта седница 10.12.2018.

Одлука о буџету Општине за 2019.годину.

Одлука о реализацији буџета из области социјалне заштите.

Стратегија управљања ризицима у општини Црна Трава.

Решење о давању сагласности на план рада ЈП Вилин Луг за 2019. годину.

Решење о давању сагласности на посебан програм давања субвенција.

Одлука о усвајању Плана регулације Белчине.

План детаљне регулације Белчине, текстуални део.

Решење оприхватању извештаја о безбедности на путевима 2013-2018.

Кадровски план општине Црна Трава за 2019.годину.

Програм рада скупштине општине Црна Трава за 2019.годину.

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП Вилин Луг.

Решење о именовању ВД Директора ЈКП Вилин Луг.

Предлог у вези  са називима насељених места и катастарских општина на територији Црне Траве.

Одлука о режиму саобраћаја за време зимског периода.

Двадесет пета седница 11.02.2019.

1. Решење о  утврђивању престанка мандата одборника Томе Новковића.

2. Одлука о изменама и допунама буџета општине за 2019. годину - ребаланс 1.

3. Правилник о додели средстава за очување привредне активности и запошљености.

4. Правилник о ближим условима за доделу средстава за вантелесну оплодњу.

5. Решење о прихватању Извештаја о раду општинског већа.

6. Решење о прихватању Извештаја о раду Црвеног крста за 2018. годину.

7. Решење о давању сагласности на План рада Црвеног крста за 2019. годину.

8. Решење оприхватању извештаја о раду МЗ Мирко Сотировић за 2018. годину.

9. Решење о давању сагласности на План рада МЗ Мирко Сотировић за 2019. годину.

10. Решење о прихватању Извештаја о раду штаба за ванредне ситуације за 2018.годину.

11. Решење о давању сагласности на план рада Штаба за ванредне ситуације за 2019.године.

12. Решење о разрешењу и именовању председника комисије за доделу пољопривредног земљишта.

13. Решење о разрешењу Саветника за права пацијената.

14. Решење о именовању Саветника за права пацијената.

15. Решење о разрешењу и именовању члана комисије за Представке и жалбе.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa