Општина Црна Трава званичан сајт

Пољопривреда и заштита животне средине

Водна књига општине

Црна Трава

ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП

пољопривредног земљишта други  круг. 20. 10. 2017.

ДАВАЊЕ У ЗАКУП

пољопривредног земљишта први круг. 14. 09. 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2018. годину.           10.08.2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на

територији општине Црна Трава за 2018. годину.           10.08.2017.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења земљишта у државној својини у 2017. години.

K O Н К У Р С

за вештачко осемењивање - страна 1 .  28.06.2017.

K O Н К У Р С

за вештачко осемењивање - страна 2 .  28.06.2017.

О Г Л А С

за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава, други круг.      03.11.2016.

О Г Л А С

за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава.      14.09.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2017. годину.           14.09.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на

територији општине Црна Трава за 2017. годину.           14.09.2016.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења земљишта у државној својини у 2016. години.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa