Општина Црна Трава званичан сајт

Конститутивна седница 03.06.2016.

Решење о потврђивању мандата одборника.

Пословник о раду Скупштине општине Црна Трава.

Решење о прихватању извештаја Изборне комисије о резултатима избора.

Решење о избору председника Скупштине Општине.

Решење о избору  заменика председника Скупштине Општине.

Решење о  престанку дужности секретара Скупштине Општине.

Решење о постављењу  секретара Скупштине Општине.

Решење о избору председника Општине.

Решење о утврђивању престанка мандата одборника - председник.

Решење о утврђивању престанка мандата одборника - заменик председника.

Решење о избору чланова Општинског већа.

Решење о избору  заменика председника Општине.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa