Општина Црна Трава званичан сајт

Решења о утврђивању збирних изборних листи.

Решења - Избори за савет МЗ 2017.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 1  Брод.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 2  Горње Гаре.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 3  Градска.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 4   Дарковце.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 5   Добро Поље.

Решење о именовању чланова бирачког одбора- 6   Златанци.

Решење о именовању чланова бирачког одбора- 7   Јабуковика.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 8   Кална.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 9   Криви Дел.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 10   Млачиште.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 11  Преслап.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 12 Рупље.

Решење о именовању чланова бирачког одбора- 13 Састав Река.

Решење о именовању чланова бирачког одбора - 14 Црна Трава.

Решење о замени члана бирачког одбора -  7  Јабуковик.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa