Општина Црна Трава званичан сајт

Прва седница 13.06.2017.

Решење о потврђивању мандата  два одборника.

Одлука о завршном рачуну за 2015. годину.

Програм заштита животне средине.

Одлука ГПЗ 2016.

Решење о престанку функције в.д. директира библиотеке.

Решење о именовању в.д. директира библиотеке.

Решење о престанку функције в.д. директира ЈП Вилин Луг.

Решење о именовању в.д. директира ЈП Вилин Луг.

Решење о разрешењу директора ТО општине.

Одлуке о радним телима Скупштине општине.

Решење Савет за буџет и финансије.

Решење Савет за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.

Решење - Комисија за статут.

Решење - Комисија за избор, именовању и одликовања.

Решење - Комисија за манданто-имунитетска питања.

Решење - Комисија за представке и жалбе.

Решење - Комисија за сарадњу са другим општинама.

Решење - Административни одбор.

Одлука о преносу овлашћења са ТО на ОУ.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa