Општина Црна Трава званичан сајт

Планска документа

Електронске дозволе

Урбанизам / документа

Списак решења о озакоњењу

СПИСАК  ПРАВОСНАЖНИХ  РЕШЕЊА  О  ОЗАКОЊЕЊУ

 

 

Р.Б. ВЛАСНИК ОБЈЕКТА                               ВРСТА  ОБЈЕКТА    БРОЈ РЕШЕЊА

 

1.  Дрина Миленовић                               стамбени          356-6/2016-05

 

2.  Цветан Стојановић                              стамбени          356-17/2016-05

 

3.  Стана Кузмановић                              стамбени           356-19/2016-05

 

4.  Љубинка Сантегоетс  Стаменковић      стамбени          356-23/2016-05

 

5.  Иван Милчић                                     стамбени          356-27/2016-05

 

6.   „Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава    стамбени         356-30/2016-05

 

7.   „Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава    стамбени         356-31/2016-05

 

8.   „Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава    производни      356-33/2016-05

 

9.   „Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава    пословни         356-34/2016-05

 

10.  „Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава   производни       356-35/2016-05

 

11.  „Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава    производни      356-36/2016-05

 

12.  „Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава   стамбени           356-37/2016-05

 

13.  Емилија Миладиновић Седлар           стамбени          356-38/2016-05

 

14.   Мирко Петровић                              стамбени          356-28/2016-05

 

15.  Драгослав Миловановић                   стамбени          356-148/2017-05

 

16.  Драги Николић, Љубиша Николић     стамбени          356-77/2016-05

 

17.  Мирјана Пинна                                  стамбени          356-42/2016-05

 

18. Стефановић Стајко                             стамбини          356-7/2017-05

 

19. Синадиновић Јовица                           стамбени          356-46/2016-05

 

20. Веселин Петровић                             стамбени           356-68/2017-05

 

21. Иван Николић                                    стамбени          356-353/2017-05

 

22. Иван Николић                                   помоћна остава  356-352/2017-05

 

23. Данијела Динић, Ђорђе Динић           стамбени          356-126/2017-05

 

 

 

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa