Општина Црна Трава званичан сајт

Телефони установа и институција

ZDRAVSTVENA STANICA CRNA TRAVA

CRNA TRAVA BB, 16215 Crna Trava

Tel: 016/811-224

ZDRAVSTVENA STANICA GRADSKA

GRADSKA BB, 16213 Gradska

Tel: 016/817-014

Delatnost: Domovi zdravlja

ZDRAVSTVENA STANICA SASTAV REKA

SASTAV REKA BB, 16213 Sastav Reka

Tel: 016/268-384

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA - ODELJENJE CRNA TRAVA

CRNA TRAVA BB, 16215 Crna Trava

Tel: 016/811-255

CRVENI KRST CRNA TRAVA

CRNA TRAVA BB, 16215 Crna Trava

Tel: 016/811-314

JKP VILIN LUG CRNA TRAVA

CRNA TRAVA BB, 16215 Crna Trava

Tel: 016/811-313

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

ISPOSTAVA CRNA TRAVA

CRNA TRAVA BB , 16215 Crna Trava

Tel: 016/811-316

Web adresa: www.pio.rs

PREDUZEĆE ZA PUTEVE VRANJE U STEČAJU

CRNA TRAVA BB, 16215 Crna Trava

Tel: 016/811-402

 

OŠ ALEKSANDAR STOJANOVIĆ

SASTAV REKA BB, 16213 Sastav Reka

Tel: 016/268-391

CRNA TRAVA BB, 16215 Crna Trava

Tel: 016/811-105

GRADSKA BB, 16213 Gradska

Tel: 016/817-061

Delatnost: Osnovne škole

 

PORESKA UPRAVA - REGIONALNI CENTAR NIŠ - EKSPOZITURA CRNA TRAVAMILENTIJA POPOVIĆA BB, 16215 Crna TravaTel: 016/811-108

HOTEL VILIN LUG

CRNA TRAVA BB,16215 Crna Trava

Tel:016/811-122

SRBIJAŠUMECRNA TRAVA BB , 16215 Crna TravaTel: 016/811-152POŠTA CRNA TRAVACRNA TRAVA BB, 16215 Crna TravaTel: 016/811-101

TEHNIČKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA MILENTIJE POPOVIĆ -  CRNA TRAVA BB, 16215 Crna Trava

Tel: 016/811-114

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa