Општина Црна Трава званичан сајт

Извршење плана јавних набавки за 2015.годину.

Извршење плана јавних набавки за 2014. годину.

Појашњење јавне набавке за  извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради техничке школе са домом ученика "МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ" Црна Трава  ЈНМВ 12/2016. 29.12.2016.

Одлука о додели уговора за  -  јавна набавка услуга сервисирања са заменом делова  на булдожеру ТГ 120К - допунска дефектажа. ЈНМВ 07/2016. 26.12.2016.

Позив за поднешење понуда  -  извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради техничке школе са домом ученика "МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ" Црна Трава  ЈНМВ 12/2016. 14.12.2016.

 Конкурсна документација за  извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради техничке школе са домом ученика "МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ" Црна Трава  ЈНМВ 12/2016. 14.12.2016.

Позив за поднешење понуда  -  јавна набавка услуга сервисирања са заменом делова  на булдожеру ТГ 120К - допунска дефектажа. ЈНМВ 07/2016. 14.12.2016.

 Конкурсна документација за  јавна набавка услуга сервисирања са заменом делова  на булдожеру ТГ 120К - допунска дефектажа.  Јавна набавка бр. 07/2016 . 14.12. 2016.

Одлука о додели уговора за  јавну набавку Услуга одржавање путева у зимском периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 02/2016 . 18.11.2016.

Позив за поднешење понуда  -  јавна набавка услуга Одржавање путева у зимском периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 02/2016 . 04.11, 2016.

 Конкурсна документација за  јавну набавкау услуга Одржавање путева у зимском периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 02/2016 . 04.11, 2016.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности - Радова на завршетку ППОВ у Црној Трави, општина Црна Трава, бр. ЈН 11/2016. 11.10.2016.

Одлука о додели уговора за -Јавна набавка грађевинских радова на модернизацији – асфалтирању општинског пута Самоков – Златанце, број ЈН 07/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији.  06.10.2016.

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности - Радова на завршетку ППОВ у Црној Трави, општина Црна Трава, бр. ЈН 11/2016. 04.10.2016.

Позив за подношење понуда за  -Јавну набавку мале вредности - Радова на завршетку ППОВ у Црној Трави, општина Црна Трава, бр. ЈН 11/2016. 19.09.2016.

Koнкурсна документација за -Јавна набавка у поступку јавне набавке мале вредности радова на завршетку ППОВ у Црној Трави, општина Црна Трава, бр. ЈН 11/2016. 19.09.2016.

Појашњење конкурсне  документацијe за -Јавна набавка грађевинских радова на модернизацији – асфалтирању општинског пута Самоков – Златанце, број ЈН 07/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији.  31.08.2016.

Измена конкурсне  документацијe за -Јавна набавка грађевинских радова на модернизацији – асфалтирању општинског пута Самоков – Златанце, број ЈН 07/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији.  09.08.2016.

Јавна набавка грађевинских радова на модернизацији – асфалтирању општинског пута Самоков – Златанце, број ЈН 07/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији.  05.08.2016.

Конкурсна документација за -Јавна набавка грађевинских радова на модернизацији – асфалтирању општинског пута Самоков – Златанце, број ЈН 07/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији.  05.08.2016.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добра,  број ЈН 02/2016.  11.07.2016.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добра,  број ЈН 07/2016.  08.07.2016.

Друго појашњење конкурсне документације број 404-52/2016-02 за јавну набавку услуга израде техничке документације за реконструкцију општинских путева, јавна набавка мале вредности број 02/2016 у отвореном поступку.  28.06.2016.

Појашњење конкурсне документације број 404-52/2016-02 за јавну набавку услуга израде техничке документације за реконструкцију општинских путева, јавна набавка мале вредности број 02/2016 у отвореном поступку.  23.06.2016.

Јавна набавка мале вредности бр.ЈНМВ 02/2016 - израда техниичке документације за реконструкцију општинских путева. 21.06.2016.

Конкурсна документација за -Јавна набавка мале вредности бр.ЈНМВ 02/2016 - израда техниичке документације за реконструкцију општинских путева. 21.06.2016.

Јавна набавка мале вредности бр.ЈНМВ 07/2016 - набака услуга сервисирања са заменом делова на булдожеру ТГ 120К.. 21.06.2016.

Конкурсна документација за - Јавна набавка мале вредности бр.ЈНМВ 07/2016 - набака услуга сервисирања са заменом делова на булдожеру ТГ 120К.. 21.06.2016..

Одлука о додељивању уговора у отвореном поступку јавне набавке радова, бтој ЈН 04/2016.    16.06.2016.

18.05.2016. Одлука о додељивању уговора за : -  Јавна набавка услуга Одржавање путева у летњем периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 01/2016 .

16.05.2016. Позив за поднешење понуда  -  јавна набавка  "Набавка грађевинских радова на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска фарма – II фаза, број ЈН 04/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији"

16.05.2016. Конкурсна документација за јавну набавку  "Набавка грађевинских радова на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска фарма – II фаза, број ЈН 04/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији"

27.04.2016. Позив за поднешење понуда  -  јавна набавка услуга Одржавање путева у летњем периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 01/2016 .

27.04.2016. Конкурсна документација за  јавну набавкау услуга Одржавање путева у летњем периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 01/2016 .

27.04.2016. Обавештење о закљученом уговору за   јавну набавку - Грађевински и електрорадови на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел.

13.04.2016. Одлука о додели уговора за ЈН -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

11.04.2016. Обавештење о закљученом уговору за   јавну набавку услуга израде техничке докуменације за изградњу канализационе мреже у насељу „Ваљавица“ – II фаза у Црној Трави јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 05/2016 .

05.04. 2016. Оглас о додели у закуп пословног простора бивше зграде фабрике фитинга у Црној Трави.

05.04. 2016. Оглас о додели у закуп пословног простора едукационог центра у Градској.

01.04.2016. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности Јавна набавка бр. 05/2016.

31.03.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава за   -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

31.03.2016. Измена конкурсне документације  -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

24.03.2016. Појашњење конкурсне документације број 404-20/2016-02 за јавну набавку грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, јавна набавка број 03/2016 у отвореном поступку.

22.03.2016. Измена конкурсне документације  -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

17.03.2016.  Обавештење  о поднетом захтеву за заштиту права у поступку  јавне набавке  мале вредности - садница америчке боровнице ЈНМВ 02/2016.

14.03.2016.  Обавештење  о обустави поступка јавне набавке  мале вредности - садница америчке боровнице ЈНМВ 02/2016.

11.03.2016. Позив за поднешење понуда  -  јавна набавка услуга израде техничке документације за изградњу канализационе мреже у насељу „Ваљавица“ – II фаза у Црној Трави јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 05/2016 .

11.03.2016. Конкурсна документација  -  јавна набавка услуга израде техничке документације за изградњу канализационе мреже у насељу „Ваљавица“ – II фаза у Црној Трави јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 05/2016 .

09.03.2016.  Одлука о обустави поступка јавне набавке  мале вредности - садница америчке боровнице ЈНМВ 02/2016.

04.03.2016. Позив за поднешење понуда  -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

04.03.2016. Конкурсна документација  -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

18.02.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за  набавку садница америчке боровнице за развој воћарства у  општини  Црна Трава ЈНМВ 02/2016.

18.02.2016. Измена конкурсне документације за подношење понуда за  набавку садница америчке боровнице за развој воћарства у општини  Црна Трава ЈНМВ 02/2016.

10.02.2016. Позив за подношење понуда за  набавку садница америчке боровнице за развој воћарства у  општини  Црна Трава ЈНМВ 02/2016.

10.02.2016. Конкурсна документација за подношење понуда за  набавку садница америчке боровнице за развој воћарства у општини  Црна Трава ЈНМВ 02/2016.

04.01.2016. Позив за подношење понуда за  набавку горива за моторна возила за потребе Општинске управе Црна Трава ЈНМВ 01/2016.

04.01.2016. Конкурсна документација за подношење понуда за  набавку горива за моторна возила за потребе Општинске управе Црна Трава ЈНМВ 01/2015.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa