Општина Црна Трава званичан сајт

Јавне набавке и конкурси 2013.

Јавне набавке

Конкурси

 17.09.2013.

Број: 404-103/2013-02

Датум: 17.09.2013.год.

П О З И В З А П О Д Н О Ш Е Њ Е П О Н У Д А

 

 17.09.2013.17.09.2013.

                                      КОНКУРС

Јавна набавка  - набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе општине Црна Трава

Јавна набавка мале вредности бр.06/2013

29.08.2013. Одлука о обустављања поступка Трг Црна Трава

29.08.2013. Позив за подношење понуда ОП

29.08.2013 Позив за подношење понуда трг СЛ

29.08.2013.  КД  Радови на летњем  одржавању путева

29.08.2013.  КД  Радови на уређењу трга Црна Трава

 

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa