Општина Црна Трава званичан сајт

25.12.2015. Јавни позив за подношење пројеката  из области пружања услуга социјалне заштите у општини Црна Трава

25.12.2015. Образац пријаве пројекта социјалне заштите.

25.12.2015. Табеларни приказ буџета  услуга пројекта социјалне заштите.

15.12.2015. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

14.12.2015. Позив за подношеље понуда за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

14.12.2015. Oдлука о покретању поступка  јавне набавке мале вредности  - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

03.12.2015.Измена  и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

02.12.2015. Позив за подношеље понуда за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

02.12.2015. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

02.12.2015. Одлука о обустави поступка јавне набавке  мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

18.11.2015. Позив за подношеље понуда за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

18.11.2015. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

16.11.2015. Одлука о додели уговора за  зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. и

2016. годину. Јавна набавка бр.  04/2015.

15.11.2015. Одлука о додели уговора за набавку Ладе Ниве за потребе општине Црна Трава - ЈНМВ бр.04/2015.

03.11.2015.Измена  конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности бр 04/2015 - набавка Ладе Ниве за потребе општине Црна Трава.

03.11.2015. Конкурсна документација за  зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. и

2016. годину. Јавна набавка бр.  04/2015 .

03.11.2015. Позив за подношење понуда за зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. и

2016. годину.  ЈНМВ 04/2015.

02.11.2015. Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности бр 04/2015 - набавка Ладе Ниве за потребе општине Црна Трава.

02.11.2015. Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности бр 04/2015 - набавка Ладе Ниве за потребе општине Црна Трава.

22.10.2015. Одлука о додели уговора по јавној набавци број 08/2015. уређење водотокова другог реда.

21.10.2015. Позив за подношење понуда за зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. и

2016. годину.

21.10.2015. Конкурсна документација за  зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. и

2016. годину. Јавна набавка бр.  04/2015 .

19.10.2015. Конкурс за доделу телета сименталске расе, које је општини Црна Трава предато по основу испуњења уговорне обавезе пољопривредника са територије општине Црна Трава.

16.10.2015. Одлука о обустави поступка Јавне набавке мале вредности - Сертификованих садница малина  Јавна набавка бр. 05/2015.

12.10.2015. Обавештење о закључењу уговора  у поступку Јавне  набавке  услуга израде техничке документације за реконструкцију НН мреже у МЗ Криви Дел .

09.10.2015. Обавештење о закључењу уговора  у поступку Јавне  набавке  садница америчке боровнице за развој воћарства у општини Црна Трава.

09.0102015.  Одлука о додели уговора у поступку Јавне набавке мале вредности бр. 03/2015.

29.09.2015. Позив за  подношење понуда  за  Јавну набавку - грађевинских радова уређења речних токова вода II реда на територији општине Црна Трава. Јавна набавка је мале вредности бр. ЈНМВ 08/2015 назив и ознака из општег речника набавке: 45246400 – радови на заштити од поплава.

29.09.2015.  Конкурсна документација  - Јавна набавка  мале вредности бр. ЈНМВ 08/2015 назив и ознака из општег речника набавке: 45246400 – радови на заштити од поплава.

25..09.2015. Одлука о обустави посупка Јавне набавке мале вредности -  Сертификованих садница малина  Јавна набавка бр. 05/2015

17.09.2015. Конкурсна документација јавна набавка сертификованих садница  Америчке боровнице за развој воћарства у општини  Црна Трава, јавна набавка мале вредности јавна набавка бр. 02/2015

17.09.2015. Позив за подношење понуда набавке сертификованих садница боровница за потребе развоја воћарства у општини Црна Трава.

17.09.2015. Позив за подношење понуда набавке сертификованих садница малина за потребе развоја воћарства у општини Црна Трава.

17.09.2015. Позив за подношење понуда набавком услуга израде техничке документације за реконструкцију НН мреже у МЗ Криви Дел.

17.09.2015.  О г л а с  за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

17.09.2015. Конкурсна документација јавна набавка сертификованих садница малина за развој воћарства у општини  Црна Трава,  јавна набавка мале вредности јавна набавка бр. 05/2015

17.09.2015.  Конкурсна документација јавна набавка услуга израде техничке документације за реконструкцију нн мреже у мз Kриви Дел јавна набавка мале вредности јавна набавка бр. 03/2015

11.06.2015. Решењее везано за Конкур за избор Дирекотора ЈКП Вилин Луг Црна Трава

07.04.2015. Позив за  подношење понуда  Грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. годину, број ЈН 03/2015  45233141 – радови на одржавању путева.

07.04.2015. Конкурсна документација  Грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатег  орисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. годину.

01.04.2015. Oбавештење о продужењу рока  за – Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању   општинског  пута Дел – Овчарска фарма

01.04.2015. Измена конкурсне документације  На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12), наручилац Општина Црна Трава, врши измену конкурсне документације од 06.03.2015. године за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 07/2015 – Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел  Овчарска фарма.

11.03.2015. Измена конкурсне документације  На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12), наручилац Општина Црна Трава, врши измену конкурсне документације од 06.03.2015. године за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 07/2015 – Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел  Овчарска фарма.

06.03.2015. Позив за подношење понуда  Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел Овчарска фарма, број ЈН 07/2015, 45454000 – Радови на реконструкцији

06.03.2015. Конкурсна документација  за Јавна нозив за– Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању        пута Дел – Овчарска фарма

03.02.2015. Позив за подношење понуда Јавна набавка је мале вредности бр. ЈНМВ 01/2015 назив и ознака из општег речника набавке: 09132100 – безоловни бензин; 09134200 – дизел гориво; 09133000 – течни нафтни гас (LPG);

03.02.2015. Конкурсна документација Јавна набавка – набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе општине Црна Трава

29.01.2015. Јавни кокурс за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса.

29.01.2015. Образац пријаве програма и пројеката од јавног интереса  за 2015 гдн.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa