Општина Црна Трава званична презентација

Инспекцијски надзор

Извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве   за 2022. годину.

Извештај о раду  грађевинске инспекције  за 2022. годину.

Извештај о раду комуналне  инспекције  за 2022. годину.

Годишњи План  инспекцијског надзора Грађевинске инспекције  за 2022. годину.

Годишњи План  инспекцијског надзора Комуналне инспекције  за 2022. годину.

Годишњи План  инадзора за саобраћај и  путеве за 2022.годину.

Мишљење Министарства - План  инспекцијског надзора  за 2022. годину.

Извештај о раду за 2021. годину - Грађевинске инспкције.

Извештај о раду за 2021. годину -Инспекције за саобраћај и путеве.

Извештај о раду за 2021. годину -Комуналне инспекције.

Годишњи План инспекцијског надзора Комуналне инспекције  за 2021. годину.

Годишњи План инспекцијског надзора за 2021. годину, инспекција за саобраћај и путеве.

Годишњи План  инспекцијског надзора Грађевинске инспекције  за 2021. годину.

Извештај о раду комуналне инспекције за 2020. годину.

Извештај о раду грађевинске инспекције за 2020. годину.

Извештај о раду  инспекције за саобраћај за 2020.годину.

Годишњи План Комуналне и Саобраћајне инспекције  за 2020. годину.

Годишњи План инспекцијског надзора за 2020. годину.

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину.

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину.

Извештај о спроведеном инспекцијском надзору за 2018.годину.

Извештај о раду инспекције за 2017.годину.

Извештај о раду комуналне инспекције за 2018. годину.

Извештај о раду грађевинске инспекције за 2018. годину.

Извештај о раду  инспекције за саобраћај за 2018.годину.

Обавештења

Обавештење у вези дописа Николе Ђикића од 02.09.2020. године.

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785

Мапа сајта

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa