Општина Црна Трава званична презентација

Ловачко удружење "Црна Трава"

Ловачко удружење "Црна Трава", газдује ловиштем "Власина" укупне површине 28.729 ха, од чега ловне површине обухватају 27.000 ха.

Ловачко удружење има 204 активна члана.

Стално гајене врсте дивљачи у ловишту "Власина" су срна, дивља свиња, зец, пољска јаребица и јаребица камењарка.

Ловиште у функцији има следеће ловне објекте: 9 стабилних чека, 13 чека на дрвету, 14 хранилишта за срне, 7 хранилишта за дивље свиње, 56 солишта и 10 хранилишта за пољске јаребице.

Удружење има ловачку кућу површине 52 м2 и 0,04 ха земље.

Стручна служба удружења има управника ловишта -стручно лице (ВИИ степен стручне спреме) и ловочувара, којима помаже 17 ловочувара волонтера.

Ловни туризам није развијен.

16215 Црна Трава

контакт телефон: 016/811-117

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785

Мапа сајта

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa