Општина Црна Трава званична презентација

ОЗАКОЊЕЊЕ-СПИСАК РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ

ОЗАКОЊЕЊЕ-СПИСАК РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ  ажуриран априла.2021.

СПИСАК  ПРАВОСНАЖНИХ  РЕШЕЊА  О  ОЗАКОЊЕЊУ

 

1.

Срећко Миленовић

стамбени/ Чурчишци, м.з. Златанци

351-298/2003-05

2.

Станко Радисављевић

стамбени/ Весинци, м.з. Златанци

351-319/2003-05

3.

Веља Стаменковић

гаража са приручном радионицом, Прочоловци, м.з. Црна Трава

351-445/2003-05

4.

Зоран Ивић

стамбени/ Видње, м.з. Црна Трава

351-315/2003-05

5.

Тренча Бошковић

стамбени/ Ливађе, м.з. Црна Трава

356-78/2010-05

6.

Љиљана Јовановић ( пос.зак.)

стамбени/ Б.Пумпа, м.з. Црна Трава

356-10/2016-05

7.

Радмила Косић ( пос.зак.)

стамбени/ Загузје, м.з. Брод

356-13/2016-05

8.

Војислав Симоновић

стамбени/ Самчекинци, м.з. Црна Трава

356-24/2016-05

9.

Радоје Трифуновић

стамбени/ Самчекинци, м.з. Црна Трава

356-25/2016-05

10.

Дрина Миленовић

стамбени/ Црна Трава-центар

356-6/2016-05

11.

Цветан Стојановић

стамбени/ Ивићеве, м.з. Црна Трава

356-17/2016-05

12.

Стана Кузмановић

стамбени/ Струмићеве, м.з. Златанци,

356-19/2016-05

13.

Љубинка Сантегоетс Стаменковић

стамбени/Црна Трава-центар

356-23/2016-05

14.

Иван Милчић

стамбени/Бистрица, м.з. Добро Поље

356-27/2016-05

15.

 „Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

стамбени/Травни Преслап, м.з.Црна Трава

356-30/2016-05

16.

„Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

стамбени/ Травни Преслап, м.з.Црна Трава

356-31/2016-05

17.

„Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

производни/ Травни Преслап, м.з. Црна Трава

356-33/2016-05

18. „

Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

пословни/ Травни Преслап, м.з. Црна Трава

356-34/2016-05

19.

„Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

производни / Травни Преслап, м.з.  Црна Трава

356-35/2016-05

20.

„Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

производни/ Травни Преслап, м.з. Црна Трава

356-36/2016-05

21.

„Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

стамбени Травни Преслап, м.з.  Црна Трава

356-37/2016-05

22.

Емилија Миладиновић Седлар

стамбени/ Самчекинци, м.з. Црна Трава

356-38/2016-05

23.

Мирко Петковић

стамбени/ Црвенковци, м.з. Црна Трава

356-28/2016-05

24.

Драгослав Миловановић

стамбени/ Чука, м.з.Црна Трава

356-148/2017-05

25.

Драги Николић,

Љубиша Николић

стамбени/Мало Равниште, м.з. Брод

356-77/2016-05

26.

Мирјана Пинна

стамбени/ Златанци, м.з. Златанци

356-42/2016-05

27.

Стајко Стефановић

стамбени/ Бистрица, м.з. Добро Поље

356-7/2017-05

28.

Јовица Синадиновић

стамбени/ Крстићеве, м.з.Добро Поље

356-46/2016-05

29.

Веселин Петровић

стамбени/ Соколица, м.з.Црна Трава, Ливађе

356-68/2017-05

30.

Иван Николић

стамбени/ Вујинци, м.з. Златанци

356-353/2017-05

31.

Иван Николић

помоћни-остава/ Вујинци, м.з. Златанци

356-352/2017-05

32.

Данијела Динић,

Ђорђе Динић

стамбени/ Поље, м.з. Добро Поље

356-126/2017-05

33.

Душанка Атлагић

стамбени / Бистрица, м.з. Добро Поље

356-467/2017-05

34.

Векослав Николић

помоћни / Банковци, м.з. Рупље

356-237/2017-05

35.

Драган Костић

стамбени / Бистрица, м.з. Добро Поље

356-118/2017-05

36.

Миодраг Пејић стамбени-доградња/ Пејине, м.з. Црна Трава

356-457/2017-05

37.

Милка Лепојевић стамбени-изградња/ Каракаши, Брод, Црна Трава

356-457/2017-05

38.

Векослав Николић стамбени-изградња/ Банковци, м.з. Банковци,Црна Трава

356-4/2017-05

39.

Живорад Петровић стамбени-Чука-Дрндари, м.з. Црна Трава, Црна Трава

356-468/2017-05

356-468/2017-05/ИГР

40.

 Радован Јанковић стамбени-Црвенковци, м.з. Црна Трава, Црна Трава

351-3/2016-05

41.

Дрина Стаменковић стамбени-Бистрица, м.з. Добро Поље, Црна Трава

351-18/2017-05

12.06.2018. п-04.07.2018.

42.

Радивоје Радивојевић

стамбени-доградња, Црна Трава-центар, м.з. Црна Трава

356-452/2017-05

01.08.2018. п-17.08.2018.

43.

Гордана Миладиновић

стамбени-изградња, Ивићеве, м.з. Црна Трава

356-466/2017-05

07.08.2018. п-26.09.2018.

44.

Радосав Милчић

Јованча Милчић

 стамбени-изградња, Бистрица, м.з. Добро Поље

356-119/2017-05

04.10.2018. п-29.10.2018.

45.

Спасенија Радуловић

 стамбени-изградња, Пејине, м.з. Црна Трава

356-458/2017-05

01.11.2018. п-23.11.2018.

46.

Весна Златановић

 стамбени-изградња,Поповићеве-Тодоровци, м.з. Црна Трава

356-456/2017-05

01.11.2018. п-04.12.2018.

47.

Млађан Миладиновић

 стамбени-изградња, Лулинци, Златанци, Црна Трава

356-341/2017-05

29.10.2018. п-10.12.2018.

48.

Ружа Цветковић

 стамбени-изградња, Бистрица, м.з. Добро Поље, Црна Трава

356-13/2017-05

08.03.2019. п-01.04.2019.

49.

Општина Црна Трава

 Стамбени објекат за колективно становање П+Пр+2, варошица Црна трава, Трг М. Поповића , бр. 50, Црна Трава

356-1/2019-05

17.04.2019. п-08.05.2019.

50.

Бора Миленовић

 стамбени-изградња, Миљковци, м.з. Криви Дел, Црна Трава

356-52/2010-05

10.04.2019. п-15.05.2019.

51.

Општина Црна Трава, управљач ЈП „Вилин Луг“

 Јавни пут Црна Трава-Доњи Славковци, деоница : насеље Ливађе-насеље Соколица, Општина Црна Трава

356-46/2010-05

12.09.2019. п-13.09.2019.

52.

Марјан Печиновић

 Стамбени-претварање таванског у стамбени простор, насеље Ивићеве, м.з. Црна Трава

356-5/2019-05

08.10.2019. п-12.11.2019.

53.

Раде Николић

 Стамбени-изградња, насеље Плавеница, м.з. Кална, Црна Трава

356-110/2017-05

08.10.2019. п-12.11.2019.

54.

Љиљана Вукобрат

Стамбени-изградња-двојна кућа, насеље Горња Козарница, м.з. Црна Трава, Црна Трава

356-215/2017-05

02.09.2019. п-06.01.2020.

55.

Томислав Милутиновић

Стамбени-изградња, насеље Брод-центар, м.з. Брод, Црна Трава

356-3/2018-05

09.12.2019. п-06.01.2020.

56.

Љубиша Стојичић

 Стамбени-изградња, насеље Жутине- м.з. Црна Трава

356-314/2017-05

13.12.2019. п-08.01.2020.

57.

Верица Момчиловић

 Стамбени-изградња, насеље Горња Козарница, м.з. Црна Трава

356-216/2017-05

10.12.2019. п-30.01.2020.

58.

 Цветана Голубовић

 Стамбени-изградња, насеље Струмићеве- м.з. Златанци

356-3/2019-05

10.01.2020. п-30.01.2020.

59.

Милијана Петровић

Милован Јовановић

Стамбени-изградња, насеље Каракаши- м.з. Брод

356-251/2017-05

10.01.2020. п-30.01.2020.

60.

Општина Црна Трава

Стамбени-изградња, објекат за колективно становање, Брод-центар- м.з. Брод

356-2/2020-05

28.02.2020. п-16.03.2020.

61.

Видоје Момчиловић,

Стамбени-изградња, насеље Горња Козарница- м.з. Мирко Сотировић, Црна Трава

356-214/2017-05

22.05.2020. п-22.06.2020.

62.

Милка Момчиловић,

Миодраг Момчиловић

Стамбени-изградња, насеље Доњи Славковци - м.з. Мирко Сотировић, Црна Трава

356-239/2017-05

18.02.2020. п-09.03.2020.

63.

Ива Стојичић,

Стамбени-изградња, насеље Бистрица- м.з. Добро Поље

356-5/2017-05

07.07.2020. п-28.07.2020.

64.

Милић Петровић,

 Стамбени-изградња, насеље Белчине, - м.з. Брод

356-5/2018-05

23.07.2020. п-21.09.2020.

65.

Војкан Стојичић,

Стамбени-изградња, насеље Попадисци-Трњајка, - м.з. Златанци

356-5/2020-05

19.04.2021. п-20.04.2021.

66.

Владица Димитријевић,

Стамбени-изградња, насеље Ливађе, варошица Црна Трава

356-3/2020-05

30.12.2020. п-20.04.2021.

 

67.

Синадин Синадиновић,

Стамбени-доградња, насеље  Црвенковци, м.з. Мирко Сотировић, Црна Трава

356-1/2021-05

06.05.2021. п-03.06.2021.

 

68.

Светомир Радојловић,

 Стамбени-изградња, насеље  Попадисци м.з. Златанци,

356-91/2010-05

11.07.2022. п-01.08.2022.

69.

Томислав Ранђеловић, Стамбени-изградња,

насеље Попадисци м.з.

Златанци,

 

356-102/2010-05

29.09.2023. п-23.10.2023.

 

70.

Љубиша Николић, Стамбени-изградња,

насеље Куртини, м.з.

Дарковце,

 

356-1/2022-05

26.04.2023. п-01.08.2023.

 

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785

Мапа сајта

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa