Општина Црна Трава званична презентација

Просторни план општине Црна Трава

Измена и допуна плана регулације  варошице Црна Трава

 Урбанистички пројекат, т.ј. измена и допуна урбанистичког пројекта мале хидроелектране"Видњиште"

Урбанистички пројекат, т.ј. измена и допуна урбанистичког пројекта мале хидроелектране "Махала" на реци "Преслапска река"

1. План детаљне регулације викенд насеља „Соколица“ и туристичко-рекреативног центра „Соколица“ у Црној Трави.

2. План детаљне регулације са пројектом парцелације насеља „Ваљавица“, варошица Црна Трава у општини Црна Трава

3. План детаљне регулације са пројектом парцелације насеља „Штутгарт“, варошица Црна Трава у општини Црна Трава.

4. План детаљне регулације центра насеља Градска у Црној Трави.

5. План детаљне регулације за дефинисање намене земљишта у зони изградње мини хидроелектране „Белчине“.

Оглас поводом раног јавног увида Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Власина“

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785

Мапа сајта

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa