Општина Црна Трава званична презентација

Измена и допуна плана регулације  варошице Црна Трава

Измена и допуна плана регулације варошице Црна Трава - границе грађевинског подручја и основне намене површина.

Измена и допуна плана регулације варошице Црна Трава - план намене површина.

Измена и допуна плана регулације варошице Црна Трава - саобраћајно решење са регулацијом и нивелацијом.

Измена и допуна плана регулације варошице Црна Трава - план регулације површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима -А.

Измена и допуна плана регулације варошице Црна Трава - план регулације површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима - Б.

Измена и допуна плана регулације варошице Црна Трава - план регулације површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима - В.

Измена и допуна плана регулације варошице Црна Трава -подела простора на урбанистичке зоне и целине.

Измена и допуна плана регулације варошице Црна Трава -урбанистичка регулација са грађевинским линијама.

Измена и допуна плана регулације варошице Црна Трава -план мреже и објеката комуналне инфраструктуре.

Измена и допуна плана регулације варошице Црна Трава - спровођење плана генералне регулације.

Измена и допуна плана регулације варошице Црна Трава - заштита животне средине, природних и културних добара и обележја идентитета насеља.

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785

Мапа сајта

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa