Општина Црна Трава званична презентација

Мере популационе политике у општини Црна Трава

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавају се грађани општине Црна Трава да је у оквиру реализације мера популационе политике на територији општине Црна Трава за 2018. годину, финансијски потпомогнутих од стране Кабинета без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, ангажовано троје лекара специјалиста: ПЕДИЈАТРИЈЕ, ГИНЕКОЛОГИЈЕ И ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ, који ће до краја 2018. године пружати здравствене услуге локалном становништву следећим данима у периоду од 09:00 до 14:00 часова у просторијама Дома здравља Власотинце – Огранак у Црној Трави:

-         август: 20. и 31.

-         септембар: 10. и 24.

-         октобар: 8. и 22.

-         новембар: 12. и 26. и

-         децембар 10. и 24.

За случај да неко од лекара специјалиста неког од наведених датума буде спречен, здравствене услуге ће пружати неког другог датума о чему ће становништво бити благовремено обавештено.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Општини Црна Трава су и ове 2018. године одобрена средства за суфинансирање мера популационе политике, а по јавном позиву расписаном од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику.

Укупна вредност пројекта износи 5.600.000,00 динара, од чега Кабинет учествује са 80% (4.480.000,00 динара), а општина Црна Трава са 20% (1.120.000,00 динара)

 

Одобрена средства користиће се за спровођење следећих мера популационе политике:

1. мера: очување и унапређење репродуктивног здравља:

           - ангажовање лекара специјалиста (гинекологије, педијатрије и интерне медицине) у износу од 600.000,00 динара, који ће два пута месечно вршити здравствене прегледе и едукацију становништва у циљу побољшања и очувања репродуктивног здравља (у обзир узет период до краја 2018. године)

 

2. мера: активирање локалне самоуправе:

            - завршетак изградње станова за потребе смештаја младих породица, у укупном износу од 5.000.000,00 динара.

Председник општине Црна Трава својом одлуком од  09.08.2018. године, формирао је Комисију чији је задатак спровођење поступака реализација мера популационе политике.

Ближе информације о aктивностима општине Црна Трава на реализацији мера популационе политике биће благовремено објављивани на сајт општине, а исте се могу добити и путем телефона 016/811-115 и 016/811-118, контакт особа: Јелена Глигоријевић.

                                                              O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

            Општина Црна Трава једна је од петнаест локалних самоуправа у Републици Србији којој су одобрена средства за суфинансирање мера популационе политике у 2017. години, а по јавном позиву расписаном од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику.

 

          Једну од мера популационе политике чини популациона едукација, која подразумева ангажовање два лекара специјалиста ради повећавања нивоа здравствене едукације у циљу побољшања и очувања репродуктивног здравља.

 

            Из тог разлога, ОБАВЕШТАВАМО ВАС, ДА ЋЕ ПРЕГЛЕДИ ОД СТРАНЕ ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И ПЕДИЈАТРИЈЕ БИТИ ОБАВЉЕНИ 30.10.2017. ГОДИНЕ У ПРОСТОРИЈАМА ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ - ОГРАНАК У ЦРНОЈ ТРАВИ, СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 ЧАСОВА.

 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ

18.јул 2017. године    Одобрене средства за суфинансирање мера  популационе политике.

Општина Црна Трава једна је од петнаест локалних самоуправа у Републици Србији којој су одобрена средства за суфинансирање мера популационе политике у 2017. години, а по јавном позиву расписаном од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику.

 

Укупна вредност пројекта износи 2.910.000,00 динара, од чега Кабинет учествује са 85% (2.473.500,00 динара), а општина Црна Трава са 15% (436.500,00 динара).

 

Одобрена средства користиће се за спровођење следећих мера популационе политике:

 

1.  мера ублажавања економске цене подизања детета:

           - накнада за прво, друго и треће дете у укупном износу од 470.000,00 динара (у обзир узет период до краја 2017. године)

           - поклон - пакети - опрема за негу беба у укупном износу од 120.000,00 динара

 

2. мера: пут ка здравом материнству:

           - лечење стерилитетета у укупном износу од 200.000,00 динара

 

3. мера: популациона едукација:

           - повећање нивоа здравствене едукације у циљу побољшања и очувања репродуктивног здравља; ангажовање два лекара специјалиста (гинекологије и педијатрије) у износу од 120.000,00 (у обзир узет период до краја 2017. године) и

 

4. мера активирања локалне самоуправе:

          - субвенционисање санације оштећених кућа повратницима са децом у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

 

О свим даљим активностима општине Црна Трава предузетим у циљу реализације наведених мера јавност ће бити благовремено обавештена.

Све ближе информације у вези са пројектом могу се добити на телефон 016/811-118 и 016/811-115, контакт особа: Јелена Глигоријевић, начелница Општинске управе општине Црна Трава.

Списак заинтересованих за повратак, након првог јавног позива

Одлуке о одобреним набавкама

Одлука о одобравању набавке намештаја за кућу Марка Петковића.

Неопходни обрасци и документа

Други јавни позив  санација оштећених кућа.

Образац пријаве  - Санација оштећених објеката.

Образац захтева - Лечење стерилитета.

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785

Мапа сајта

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa