Општина Црна Трава званична презентација

Извршење плана јавних набавки за 2015.годину.

Извршење плана јавних набавки за 2014. годину.

Појашњење јавне набавке за  извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради техничке школе са домом ученика "МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ" Црна Трава  ЈНМВ 12/2016. 29.12.2016.

Одлука о додели уговора за  -  јавна набавка услуга сервисирања са заменом делова  на булдожеру ТГ 120К - допунска дефектажа. ЈНМВ 07/2016. 26.12.2016.

Позив за поднешење понуда  -  извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради техничке школе са домом ученика "МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ" Црна Трава  ЈНМВ 12/2016. 14.12.2016.

 Конкурсна документација за  извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради техничке школе са домом ученика "МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ" Црна Трава  ЈНМВ 12/2016. 14.12.2016.

Позив за поднешење понуда  -  јавна набавка услуга сервисирања са заменом делова  на булдожеру ТГ 120К - допунска дефектажа. ЈНМВ 07/2016. 14.12.2016.

 Конкурсна документација за  јавна набавка услуга сервисирања са заменом делова  на булдожеру ТГ 120К - допунска дефектажа.  Јавна набавка бр. 07/2016 . 14.12. 2016.

Одлука о додели уговора за  јавну набавку Услуга одржавање путева у зимском периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 02/2016 . 18.11.2016.

Позив за поднешење понуда  -  јавна набавка услуга Одржавање путева у зимском периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 02/2016 . 04.11, 2016.

 Конкурсна документација за  јавну набавкау услуга Одржавање путева у зимском периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 02/2016 . 04.11, 2016.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности - Радова на завршетку ППОВ у Црној Трави, општина Црна Трава, бр. ЈН 11/2016. 11.10.2016.

Одлука о додели уговора за -Јавна набавка грађевинских радова на модернизацији – асфалтирању општинског пута Самоков – Златанце, број ЈН 07/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији.  06.10.2016.

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности - Радова на завршетку ППОВ у Црној Трави, општина Црна Трава, бр. ЈН 11/2016. 04.10.2016.

Позив за подношење понуда за  -Јавну набавку мале вредности - Радова на завршетку ППОВ у Црној Трави, општина Црна Трава, бр. ЈН 11/2016. 19.09.2016.

Koнкурсна документација за -Јавна набавка у поступку јавне набавке мале вредности радова на завршетку ППОВ у Црној Трави, општина Црна Трава, бр. ЈН 11/2016. 19.09.2016.

Појашњење конкурсне  документацијe за -Јавна набавка грађевинских радова на модернизацији – асфалтирању општинског пута Самоков – Златанце, број ЈН 07/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији.  31.08.2016.

Измена конкурсне  документацијe за -Јавна набавка грађевинских радова на модернизацији – асфалтирању општинског пута Самоков – Златанце, број ЈН 07/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији.  09.08.2016.

Јавна набавка грађевинских радова на модернизацији – асфалтирању општинског пута Самоков – Златанце, број ЈН 07/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији.  05.08.2016.

Конкурсна документација за -Јавна набавка грађевинских радова на модернизацији – асфалтирању општинског пута Самоков – Златанце, број ЈН 07/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији.  05.08.2016.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добра,  број ЈН 02/2016.  11.07.2016.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добра,  број ЈН 07/2016.  08.07.2016.

Друго појашњење конкурсне документације број 404-52/2016-02 за јавну набавку услуга израде техничке документације за реконструкцију општинских путева, јавна набавка мале вредности број 02/2016 у отвореном поступку.  28.06.2016.

Појашњење конкурсне документације број 404-52/2016-02 за јавну набавку услуга израде техничке документације за реконструкцију општинских путева, јавна набавка мале вредности број 02/2016 у отвореном поступку.  23.06.2016.

Јавна набавка мале вредности бр.ЈНМВ 02/2016 - израда техниичке документације за реконструкцију општинских путева. 21.06.2016.

Конкурсна документација за -Јавна набавка мале вредности бр.ЈНМВ 02/2016 - израда техниичке документације за реконструкцију општинских путева. 21.06.2016.

Јавна набавка мале вредности бр.ЈНМВ 07/2016 - набака услуга сервисирања са заменом делова на булдожеру ТГ 120К.. 21.06.2016.

Конкурсна документација за - Јавна набавка мале вредности бр.ЈНМВ 07/2016 - набака услуга сервисирања са заменом делова на булдожеру ТГ 120К.. 21.06.2016..

Одлука о додељивању уговора у отвореном поступку јавне набавке радова, бтој ЈН 04/2016.    16.06.2016.

18.05.2016. Одлука о додељивању уговора за : -  Јавна набавка услуга Одржавање путева у летњем периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 01/2016 .

16.05.2016. Позив за поднешење понуда  -  јавна набавка  "Набавка грађевинских радова на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска фарма – II фаза, број ЈН 04/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији"

16.05.2016. Конкурсна документација за јавну набавку  "Набавка грађевинских радова на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска фарма – II фаза, број ЈН 04/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији"

27.04.2016. Позив за поднешење понуда  -  јавна набавка услуга Одржавање путева у летњем периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 01/2016 .

27.04.2016. Конкурсна документација за  јавну набавкау услуга Одржавање путева у летњем периоду јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 01/2016 .

27.04.2016. Обавештење о закљученом уговору за   јавну набавку - Грађевински и електрорадови на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел.

13.04.2016. Одлука о додели уговора за ЈН -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

11.04.2016. Обавештење о закљученом уговору за   јавну набавку услуга израде техничке докуменације за изградњу канализационе мреже у насељу „Ваљавица“ – II фаза у Црној Трави јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 05/2016 .

05.04. 2016. Оглас о додели у закуп пословног простора бивше зграде фабрике фитинга у Црној Трави.

05.04. 2016. Оглас о додели у закуп пословног простора едукационог центра у Градској.

01.04.2016. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности Јавна набавка бр. 05/2016.

31.03.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава за   -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

31.03.2016. Измена конкурсне документације  -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

24.03.2016. Појашњење конкурсне документације број 404-20/2016-02 за јавну набавку грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, јавна набавка број 03/2016 у отвореном поступку.

22.03.2016. Измена конкурсне документације  -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

17.03.2016.  Обавештење  о поднетом захтеву за заштиту права у поступку  јавне набавке  мале вредности - садница америчке боровнице ЈНМВ 02/2016.

14.03.2016.  Обавештење  о обустави поступка јавне набавке  мале вредности - садница америчке боровнице ЈНМВ 02/2016.

11.03.2016. Позив за поднешење понуда  -  јавна набавка услуга израде техничке документације за изградњу канализационе мреже у насељу „Ваљавица“ – II фаза у Црној Трави јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 05/2016 .

11.03.2016. Конкурсна документација  -  јавна набавка услуга израде техничке документације за изградњу канализационе мреже у насељу „Ваљавица“ – II фаза у Црној Трави јавна набавка мале вредности Јавна набавка бр. 05/2016 .

09.03.2016.  Одлука о обустави поступка јавне набавке  мале вредности - садница америчке боровнице ЈНМВ 02/2016.

04.03.2016. Позив за поднешење понуда  -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

04.03.2016. Конкурсна документација  -  Набавка грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Криви Дел, број ЈН 03/2016, 45454000 – Радови на реконструкцији

18.02.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за  набавку садница америчке боровнице за развој воћарства у  општини  Црна Трава ЈНМВ 02/2016.

18.02.2016. Измена конкурсне документације за подношење понуда за  набавку садница америчке боровнице за развој воћарства у општини  Црна Трава ЈНМВ 02/2016.

10.02.2016. Позив за подношење понуда за  набавку садница америчке боровнице за развој воћарства у  општини  Црна Трава ЈНМВ 02/2016.

10.02.2016. Конкурсна документација за подношење понуда за  набавку садница америчке боровнице за развој воћарства у општини  Црна Трава ЈНМВ 02/2016.

04.01.2016. Позив за подношење понуда за  набавку горива за моторна возила за потребе Општинске управе Црна Трава ЈНМВ 01/2016.

04.01.2016. Конкурсна документација за подношење понуда за  набавку горива за моторна возила за потребе Општинске управе Црна Трава ЈНМВ 01/2015.

25.12.2015. Јавни позив за подношење пројеката  из области пружања услуга социјалне заштите у општини Црна Трава

25.12.2015. Образац пријаве пројекта социјалне заштите.

25.12.2015. Табеларни приказ буџета  услуга пројекта социјалне заштите.

15.12.2015. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

14.12.2015. Позив за подношеље понуда за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

14.12.2015. Oдлука о покретању поступка  јавне набавке мале вредности  - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

03.12.2015.Измена  и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

02.12.2015. Позив за подношеље понуда за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

02.12.2015. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

02.12.2015. Одлука о обустави поступка јавне набавке  мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

18.11.2015. Позив за подношеље понуда за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

18.11.2015. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - грађевинских и електрорадова на изградњи стуба за базну станицу мобилне телефоније МЗ Дарковце, општина Црна Трава. ЈНМВ 06/2015.

16.11.2015. Одлука о додели уговора за  зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. и

2016. годину. Јавна набавка бр.  04/2015.

15.11.2015. Одлука о додели уговора за набавку Ладе Ниве за потребе општине Црна Трава - ЈНМВ бр.04/2015.

03.11.2015.Измена  конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности бр 04/2015 - набавка Ладе Ниве за потребе општине Црна Трава.

03.11.2015. Конкурсна документација за  зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. и

2016. годину. Јавна набавка бр.  04/2015 .

03.11.2015. Позив за подношење понуда за зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. и

2016. годину.  ЈНМВ 04/2015.

02.11.2015. Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности бр 04/2015 - набавка Ладе Ниве за потребе општине Црна Трава.

02.11.2015. Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности бр 04/2015 - набавка Ладе Ниве за потребе општине Црна Трава.

22.10.2015. Одлука о додели уговора по јавној набавци број 08/2015. уређење водотокова другог реда.

21.10.2015. Позив за подношење понуда за зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. и 2016. годину.

21.10.2015. Конкурсна документација за  зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. и

2016. годину. Јавна набавка бр.  04/2015 .

19.10.2015. Конкурс за доделу телета сименталске расе, које је општини Црна Трава предато по основу испуњења уговорне обавезе пољопривредника са територије општине Црна Трава.

16.10.2015. Одлука о обустави поступка Јавне набавке мале вредности - Сертификованих садница малина  Јавна набавка бр. 05/2015.

12.10.2015. Обавештење о закључењу уговора  у поступку Јавне  набавке  услуга израде техничке документације за реконструкцију НН мреже у МЗ Криви Дел .

09.10.2015. Обавештење о закључењу уговора  у поступку Јавне  набавке  садница америчке боровнице за развој воћарства у општини Црна Трава.

09.0102015.  Одлука о додели уговора у поступку Јавне набавке мале вредности бр. 03/2015.

29.09.2015. Позив за  подношење понуда  за  Јавну набавку - грађевинских радова уређења речних токова вода II реда на територији општине Црна Трава. Јавна набавка је мале вредности бр. ЈНМВ 08/2015 назив и ознака из општег речника набавке: 45246400 – радови на заштити од поплава.

29.09.2015.  Конкурсна документација  - Јавна набавка  мале вредности бр. ЈНМВ 08/2015 назив и ознака из општег речника набавке: 45246400 – радови на заштити од поплава.

25..09.2015. Одлука о обустави посупка Јавне набавке мале вредности -  Сертификованих садница малина  Јавна набавка бр. 05/2015

17.09.2015. Конкурсна документација јавна набавка сертификованих садница  Америчке боровнице за развој воћарства у општини  Црна Трава, јавна набавка мале вредности јавна набавка бр. 02/2015

17.09.2015. Позив за подношење понуда набавке сертификованих садница боровница за потребе развоја воћарства у општини Црна Трава.

17.09.2015. Позив за подношење понуда набавке сертификованих садница малина за потребе развоја воћарства у општини Црна Трава.

17.09.2015. Позив за подношење понуда набавком услуга израде техничке документације за реконструкцију НН мреже у МЗ Криви Дел.

17.09.2015.  О г л а с  за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

17.09.2015. Конкурсна документација јавна набавка сертификованих садница малина за развој воћарства у општини  Црна Трава,  јавна набавка мале вредности јавна набавка бр. 05/2015

17.09.2015.  Конкурсна документација јавна набавка услуга израде техничке документације за реконструкцију нн мреже у мз Kриви Дел јавна набавка мале вредности јавна набавка бр. 03/2015

11.06.2015. Решењее везано за Конкур за избор Дирекотора ЈКП Вилин Луг Црна Трава

07.04.2015. Позив за  подношење понуда  Грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. годину, број ЈН 03/2015  45233141 – радови на одржавању путева.

07.04.2015. Конкурсна документација  Грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатег  орисаних путева на територији општине Црна Трава за 2015. годину.

01.04.2015. Oбавештење о продужењу рока  за – Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању   општинског  пута Дел – Овчарска фарма

01.04.2015. Измена конкурсне документације  На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12), наручилац Општина Црна Трава, врши измену конкурсне документације од 06.03.2015. године за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 07/2015 – Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел  Овчарска фарма.

11.03.2015. Измена конкурсне документације  На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12), наручилац Општина Црна Трава, врши измену конкурсне документације од 06.03.2015. године за јавну набавку радова у отвореном поступку бр. 07/2015 – Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел  Овчарска фарма.

06.03.2015. Позив за подношење понуда  Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел Овчарска фарма, број ЈН 07/2015, 45454000 – Радови на реконструкцији

06.03.2015. Конкурсна документација  за Јавна нозив за– Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању        пута Дел – Овчарска фарма

03.02.2015. Позив за подношење понуда Јавна набавка је мале вредности бр. ЈНМВ 01/2015 назив и ознака из општег речника набавке: 09132100 – безоловни бензин; 09134200 – дизел гориво; 09133000 – течни нафтни гас (LPG);

03.02.2015. Конкурсна документација Јавна набавка – набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе општине Црна Трава

29.01.2015. Јавни кокурс за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса.

29.01.2015. Образац пријаве програма и пројеката од јавног интереса  за 2015 гдн.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa

Занимљивости

 Општинска управа

Локална самоуправа

Решења -грађанска стања

Важни телефони

ЛПА

Издавање докумената

 Електронске дозволе

Школство

ТО Црна Трава

ЈП "ВИЛИН ЛУГ"

Галерија

Библиотека

Јавне набавке

Мапа сајта

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785