Општина Црна Трава званична презентација

Додељени уговори у 2020. години.

Позив за подношење понуда   за грађевинске радове на зимском одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2020. и 2021. годину.

Продужење рока за набавку грађевинских радова на зимском одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2020. и 2021. годину.

Позив за набавку грађевинских радова на зимском одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2020. и 2021. годину.

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на реконструкцији зграде општинске библиотеке.„Сестре Стојановић“ у Црној Трави – извођење радова на замени столарије на згради општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Библиотека 2020.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Библиотека 2020-

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – КАЛНА II Фаза.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ради учествовања поступку јавне набавке мале вредности радова – наруџбеницом – Набавка грађевинских радова на санацији и реконструкцији Дома културе у селу Преслап, општина Црна Трава - 1. фаза – радови на демонтажи и рушењу (ЈН бр. 1.3.4/2020).

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока 1.1.3 2020.

Измена и допун  конкурсне документације -Јавна набавка  Миди бус.

ПојашњењеЈ Н 1 3 13 2020 2. део.

Појашњење Ј Н 1 3 13 2020 1. део.

Конкурсна докумнтација за Јавнау набавку Библиотека 2020.

Позив за подношење понуда за Јавнау набавку Библиотека 2020.

Измена конкурсне документације -Јавна набавка  Миди бус.

Конкурсна докумнтација -Јавна набавка  Миди бус.

Позив за подношење понуда за Јавну набавку Миди бус.

Конкурсна докумнтација -Јавна набавка  мале вредности бр. ЈНМВ 1.3.1/2020 назив и ознака из општег речника

набавке: 45233141– радови на одржавању путева.

Позив за подношење понуда за Јавнау набавку мале вредности бр. ЈНМВ 1.3.1/2020 назив и ознака из општег речника набавке: 45233141– радови на одржавању путева.

Конкурсна докумнтација - Набавка услуга стручног надзора над извођењем грађевинских радова за потребе општине Црна Трава. Јавна набавка је мале вредности бр. ЈНМВ 1.2.3/2019 назив и ознака из општег речника.

Позив за подношење понуда за Набавка услуга стручног надзора над извођењем грађевинских радова за потребе општине Црна Трава - Јавна набавка је мале вредности бр. ЈНМВ 1.2.3/2019 назив и ознака из општег речника

Појашњење  за  Јавну набавку  -  Пијаца 4.

Појашњење  за  Јавну набавку  -  Пијаца 3.

Конкурсна документација  за  Јавну набавку  -  Пијаца, поновљен поступак 2.1.

Позив за подношење понуда за  ЈН Пијаца - 2020,поновљен поступак  2.

Одлука о обустави поступка ЈН Пијаца-2020.

Појашњење конкурсне документације број 404-45/2020-02 за јавну набавку радова на реконструкцији (уређењу) и адаптацији за вишенаменско коришћење јавне пијаце у Црној Трави у поступку јавне набавке мале вредности

Конкурсна документација  за  Јавну набавку  -  Пијаца, поновљен поступак.

Позив за подношење понуда за  ЈН Пијаца - 2020,поновљен поступак .

Одлука о обустави поступка ЈН Пијаца.

Појашњење  - 2, за  Јавну набавку  -  Пијаца.

Појашњење  за  Јавну набавку  -  Пијаца.

Конкурсна документација  за  Јавну набавку  -  Пијаца.

Позив за подношење понуда за  ЈН Пијаца - 2020.

Конкурсна документација  за  Јавну набавку  горива за моторна возила   за потребе општинске управе општине Црна Трава - 2020.

Позив за подношење понуда за набавку  горива за моторна возила   за потребе општинске управе општине Црна Трава - 2020.

Конкурсна документација  за  Јавну набавку  Помоћ у кући.

Позив за подношење понуда за Помоћ у кући.

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785

Мапа сајта

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa