Општина Црна Трава званична презентација

Решење о грађевинској дозволи измене СТ ЗГ.

Решење о грађевинској дозволи АС3 ЦТ.

Решење о грађевинској дозволи Илија Николић.

Локацијски услови - Илија Николић.

Решење о грађевинској дозволи - Тодоровић.

Решење о грађевинској дозволи - Божа Бошковић.

Решење о грађевинској дозволи - Јелена Митровић

Употребна дозвола МХЕ С.Река.

Употребна дозвола прик водз. МХЕ С.Река.

Употребна дозвола пик ДСЕЕ МХЕ С.Река.

Решење о одобрењу извођења радова на библиотеци "Сестре Стојановић" - Црна Трава.

ЛУ Јелена Митровић

ЛУ Божа Бошковић

ЛУ МХЕ ВЛАЈНИЦА

ЛУ 35кv вод.

Решење чл.145.

Измена решења гр.дозвола.

Закључак о одбацивању - Одбацује се захтев инвеститора Боже Бошковића из Београда, ул.Станка Пауновић Вељка, бр.13, за издавање локацијских услова за изградњу породичне –викенд куће.

Решење о одобрењу извођења радова.

Локацијски услови УЗБ. Састав Реке.

Локацијски услови УЗБ. Црна Трава.

Локацијски услови УЗБ. Златанце.

Локацијски услови УЗБ. Брод.

Решења о издавању грађевинске дозволе за изградњу МХЕ "Видњиште."  25.09.2017.

Решења о издавању грађевинске дозволе за изградњу МХЕ "Mахала" 28.09.2017.

Решења о издавању грађевинске дозволе за изградњу МХЕ Видњиште.  28.09.2017.

Закњучак о одбацивању   -  Златанце   09.08.2017.

Закњучак о одбацивању   -  Брод   02.08.2017.

Локацијски услови за изградњу прикључног  надземног електровода за МХЕ Састав Река.  01.08.2017.

Решење о одбијању захтева за издавање Решења о издавању грађевинске дозволе за изградњу МХЕ Видњиште.  14.07.2017.

Локацијски услови  пр.вод ДЕЕС  МХЕ Махала.  11.07.2017.

Решење о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи МХЕ Махала. 29.06.2017.

Закључак о одбацивању   Локацијски услови АС 04 - Брод.  27.06.2017.

Закључак о одбацивању   Локацијски услови АС 03 - Црна Трава. 27.06.2017.

Закључак о одбацивању   Локацијски услови АС 02 - Златанце. 27.06.2017.

Локацијски услови за изградњу дела линијског  попречног објекта - бујичне преграде за задржавање наноса у корито реке Тегошница на к.п. бр.11 Криви Дел, општина Црна Трава. 18.05.2017.

„Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова " -инвеститора „ SiT Energy team“ д.о.о. Дарковце, Црна Трава 21.04.2017.

Решење о измени решења о извођењу радова на објекту МХЕ Састав Река. 23.02.2017.

Локацијски услови за изградњу МХЕ "Mахала". 05.01.2017.

Локацијски услови за изградњу МХЕ "Видњиште". 20.10.2016.

Закључак о одбацивању  захтева  инвеститора „SiT Energy team“ д.о.о. Дарковце, Црна Трава,за издавање локацијских услова за изградњу мале хидроелектране за производњу електричне енергије „Махала“општина Црна Трава. 29.09.2016.

Закључак о одбацивању  захтева  инвеститора MINI HYDRO INVESTMENTS - PROJECTS D.O.O.

Решење о одобрењу извођења  радова на адаптацији млекаре Шурик инвест.

Решење о oдобрењу извођења радова инвеститору ТШ "Милентије Поповић " са домом ученика Црна Трава.

Закључак о одбацивању захтева "Шурик инвест" доо Црна Трава за  извођење радова на адаптацији објекта млекаре у месту Травни Преслап.

18.12.2015. Локацијски услови за изградњу објекта мале соларне електране Шурик 1, на месту Травни Преслап.

18.12.2015. Локацијски услови за изградњу објекта мале соларне електране Шурик 2, на месту Травни Преслап.

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785

Мапа сајта

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa