Општина Црна Трава званичан сајт

 

Буџет Општине

Одлука о буџету општине Црна Трава за 2019. годину -  ребаланс 2.

Jавна расправа - буџет 2019 ребаланс 2.

Буџет општине Црна Трава за 2019. годину -  ребаланс 2.

Позивају се сви заинтересовани грађани општине Црна Трава, као и председници месних заједница да до 28.10.2019. године до 14.00 часова доставе своје предлоге, сугестије и примедбе на Предлог Ребаланса 2 буџета за 2019. годину.

 

Своје предлоге, сугестије и примедбе исти могу доставити на мејл: finansije@opstinacrnatrava.org.rs, као и на писарницу Општинске управе општине Црна Трава или поштом на адресу Општинска управа, Одељење за финансије, трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава.

 

У разматрање ће се узети само потписани поднесци са пуном адресом, како би се могло одговорити на исте.

 

Упуство за припрему  Одлуке о буџету  за 2020. годину.

Обрасци захтева Буџет 2020. - преузмите!

Обрасци за програмски  буџет 2020. - преузмите!

Буџет Општине  за 2019. г.

Буџет општине Црна Трава за 2019. годину -  ребаланс 1.

Буџет општине Црна Трава за 2019. годину.

Грађански водич кроз буџета општине Црна Трава  за 2019.годину.

План прихода и примања за 2019.годину.

План расхода и издатака за 2019.годину.

Jавна расправа - буџет 2019

Позивају се сви заинтересовани грађани општине Црна Трава, као и председници месних заједница да до 29.10.2018. године до 14.00 часова доставе своје предлоге, сугестије и примедбе на Нацрт буџета за 2019. годину.

Своје предлоге, сугестије и примедбе исти могу доставити на мејл: finansije@opstinacrnatrava.org.rs, као и на писарницу Општинске управе општине Црна Трава или поштом на адресу Општинска управа, Одељење за финансије, трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава.

У разматрање ће се узети само потписани поднесци са пуном адресом, како би се могло одговорити на исте.

Упуство за припрему  Одлуке о буџету  за 2019. годину. -НОВО!

Упуство за припрему  Одлуке о буџету  за 2019. годину.

Обрасци захтева Буџет 2019. - преузмите!

Обрасци за програмски  буџет 2019. - преузмите!

Буџет Општине  за 2018. г.

Буџет Општине за 2018. годину - ребаланс 3.

Буџет Општине за 2018. годину - ребаланс 2.

Буџет Општине за 2018. годину - ребаланс 1.

Буџет Општине за 2018. - преузмите!

Нацрт плана прихода за 2018. годину.

Нацрт плана расхода за 2018. годину.

Упуство за припрему буџета 2018.

Обрасци захтева Буџет 2018. - преузмите!

Обрасци за програмски  буџет 2018. - преузмите!

Одлука о измени и допуни одлуке о буџету Општине за 2017.годину

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa