Општина Црна Трава званична презентација

Инспекцијски надзор

Електронске дозволе

Извештај о раду комуналног инспектора за 2023.годину.

Годишњи План  инспекцијског надзора за  САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ   за 2024. годину.

Годишњи План  инспекцијског надзора у области  КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ    за 2024. годину.

Годишњи План  инспекцијског надзора у области ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ    за 2024. годину.

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785

Мапа сајта

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa