Општина Црна Трава званична презентација

Поручите неопходна документа

Kontakt:

Matična služba Opštinska uprava opštine Crna Trava

Aca Stojanović, matičar opštinske uprave.

aca.stojanovic@opstinacrnatrava.org.rs

Takse:

Izvodi iz MKR, MKV i MKU   uplata 440,00 dinara

Za Uverenje o državljanstvu    uplata 800,00 dinara.

Primalac:     Budžet Republike Srbije

Svrha:          Republička administrativna taksa

Žiro račun:   840-742221843-57 poziv na broj 97 05-031

Nalog za uplatu posle uzvršene uplate možete skenirane poslati na mail:

aca.stojanovic@opstinacrnatrava.org.rs, ili faks o16 811 118, kao dokaz o uplati.

Izvodi i uverenja šalju se putem pošte.

Naručivanje izvoda i uverenja moguće je i telefonom u periodu od 10:00 do 13:00 časova na tel. 016 811 118 ili 016 811 115, ili na gore navedeni mail.

U slučaju potrebe za dopunskim podacima, bićete kontaktirani telefonom ili e-mailom.

SVAKA ZLOUPOTREBA JE ZAKONOM KAŽNJIVA !

 

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785

Мапа сајта

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa