Општина Црна Трава званична презентација

Ловачко удружење "Црна Трава"

16215 Црна Трава

контакт телефон: 016/811-117

Ловачко удружење "Црна Трава", газдује ловиштем "Власина" укупне површине 28.729 ха, од чега ловне површине обухватају 27.000 ха.

Ловачко удружење има 204 активна члана.

Стално гајене врсте дивљачи у ловишту "Власина" су срна, дивља свиња, зец, пољска јаребица и јаребица камењарка.

Ловиште у функцији има следеће ловне објекте: 9 стабилних чека, 13 чека на дрвету, 14 хранилишта за срне, 7 хранилишта за дивље свиње, 56 солишта и 10 хранилишта за пољске јаребице.

Удружење има ловачку кућу површине 52 м2 и 0,04 ха земље.

Стручна служба удружења има управника ловишта -стручно лице (ВИИ степен стручне спреме) и ловочувара, којима помаже 17 ловочувара волонтера.

Ловни туризам није развијен.

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785

Мапа сајта

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa