Општина Црна Трава званичан сајт

ОЗАКОЊЕЊЕ-СПИСАК РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ

Јавни увид

ОЗАКОЊЕЊЕ-СПИСАК РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ  ажуриран

12. септембар.2019.

СПИСАК  ПРАВОСНАЖНИХ  РЕШЕЊА  О  ОЗАКОЊЕЊУ

 

1. Срећко Миленовић

стамбени/ Чурчишци, м.з. Златанци

351-298/2003-05

 

2. Станко Радисављевић

стамбени/ Весинци, м.з. Златанци

351-319/2003-05

 

3. Веља Стаменковић

гаража са приручном радионицом, Прочоловци, м.з. Црна Трава

351-445/2003-05

 

4. Зоран Ивић

стамбени/ Видње, м.з. Црна Трава

351-315/2003-05

 

5. Тренча Бошковић

стамбени/ Ливађе, м.з. Црна Трава

356-78/2010-05

 

6.Љиљана Јовановић ( пос.зак.)

стамбени/ Б.Пумпа, м.з. Црна Трава

356-10/2016-05

 

7. Радмила Косић ( пос.зак.)

стамбени/ Загузје, м.з. Брод

356-13/2016-05

 

8. Војислав Симоновић

стамбени/ Самчекинци, м.з. Црна Трава

356-24/2016-05

 

9. Радоје Трифуновић

стамбени/ Самчекинци, м.з. Црна Трава

356-25/2016-05

 

10. Дрина Миленовић

стамбени/ Црна Трава-центар

356-6/2016-05

 

11. Цветан Стојановић

стамбени/ Ивићеве, м.з. Црна Трава

356-17/2016-05

 

12.  Стана Кузмановић

стамбени/ Струмићеве, м.з. Златанци,

356-19/2016-05

 

13. Љубинка Сантегоетс Стаменковић

стамбени/Црна Трава-центар

356-23/2016-05

 

14. Иван Милчић

стамбени/Бистрица, м.з. Добро Поље

356-27/2016-05

 

15. „Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

стамбени/Травни Преслап, м.з.Црна Трава

356-30/2016-05

 

16. „Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

стамбени/ Травни Преслап, м.з.Црна Трава

356-31/2016-05

 

17. „Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

производни/ Травни Преслап, м.з. Црна Трава

356-33/2016-05

 

18. „Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

пословни/ Травни Преслап, м.з. Црна Трава

356-34/2016-05

 

19. „Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

производни / Травни Преслап, м.з.  Црна Трава

356-35/2016-05

 

20. „Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

производни/ Травни Преслап, м.з. Црна Трава

356-36/2016-05

 

21. „Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

стамбени Травни Преслап, м.з.  Црна Трава

356-37/2016-05

 

22. Емилија Миладиновић Седлар

стамбени/ Самчекинци, м.з. Црна Трава

356-38/2016-05

 

23.  Мирко Петковић

стамбени/ Црвенковци, м.з. Црна Трава

356-28/2016-05

 

24. Драгослав Миловановић

стамбени/ Чука, м.з.Црна Трава

356-148/2017-05

 

25. Драги Николић, Љубиша Николић

стамбени/Мало Равниште, м.з. Брод

356-77/2016-05

 

26. Мирјана Пинна

стамбени/ Златанци, м.з. Златанци

356-42/2016-05

 

27. Стајко Стефановић

стамбени/ Бистрица, м.з. Добро Поље

356-7/2017-05

 

28. Јовица Синадиновић

стамбени/ Крстићеве, м.з.Добро Поље

356-46/2016-05

 

29. Веселин Петровић

стамбени/ Соколица, м.з.Црна Трава, Ливађе

356-68/2017-05

 

30. Иван Николић

стамбени/ Вујинци, м.з. Златанци

356-353/2017-05

 

31. Иван Николић

помоћни-остава/ Вујинци, м.з. Златанци

356-352/2017-05

 

32. Данијела Динић, Ђорђе Динић

стамбени/ Поље, м.з. Добро Поље

356-126/2017-05

 

33. Душанка Атлагић

стамбени / Бистрица, м.з. Добро Поље

356-467/2017-05

 

34. Векослав Николић

помоћни / Банковци, м.з. Рупље

356-237/2017-05

 

35.Драган Костић

стамбени / Бистрица, м.з. Добро Поље

356-118/2017-05

 

36. Миодраг Пејић

стамбени-доградња/ Пејине, м.з. Црна Трава

356-457/2017-05

 

37. Милка Лепојевић

стамбени-изградња/ Каракаши, Брод, Црна Трава

356-457/2017-05

 

38. Векослав Николић

стамбени-изградња/ Банковци, м.з. Банковци,Црна Трава

356-4/2017-05

 

39.Живорад Петровић

стамбени-Чука-Дрндари, м.з. Црна Трава, Црна Трава

356-468/2017-05

356-468/2017-05/ИГР

 

40.Радован Јанковић

стамбени-Црвенковци, м.з. Црна Трава, Црна Трава

351-3/2016-05

 

41. Дрина Стаменковић

стамбени-Бистрица, м.з. Добро Поље, Црна Трава

351-18/2017-05

12.06.2018. п-04.07.2018.

 

42. Радивоје Радивојевић

стамбени-доградња, Црна Трава-цента, м.з. Црна Трава

356-452/2017-05

01.08.2018. п-17.08.2018.

 

43. Гордана Миладиновић стамбени-Ивићеве, м.з.

Црна Трава, Црна Трава

356-466/2017-05

07.08.2018. п-26.09.2018.

 

44. Радосав Милчић, Јованча Милчић

стамбени-изградња, Бистрица, м.з. Добро Поље

356-119/2017-05

04.10.2018. п-29.10.2018.

 

45.Спасенија Радуловић

стамбени-изградња, Пејине, м.з. Црна Трава

356-458/2017-05

01.11.2018. п-23.11

 

46 .Весна Златановић

стамбени-изградња,Поповићеве-Тодоровци, м.з. Црна Трава

356-456/2017-05

01.11.2018. п-04.12.2018.

 

47. Млађан Миладиновић

стамбени-изградња, Лулинци, Златанци, Црна Трава

356-341/2017-05

29.10.2018. п-10.12.2018.

 

48. Ружа Цветковић

 стамбени-изградња, Бистрица, м.з. Добро Поље, Црна Трава

356-13/2017-05

08.03.2019. п-01.04.2019.

 

49. Бора Миленовић стамбени-изградња,

Миљковци, м.з. Криви

Дел, Црна Трава

356-52/2010-05

10.04.2019. п-15.05.2019.

 

50. Општина Црна Трава, управљач ЈП „Вилин Луг“

 Јавни пут Црна Трава-Доњи Славковци, деоница : насеље Ливађе-насеље Соколица, Општина Црна Трава

356-46/2010-05

12.09.2019. п-13.09.2019.

 

51. Марјан Печиновић

 Стамбени-претварање таванског у стамбени простор, насеље Ивићеве, м.з. Црна Трава

356-5/2019-05

08.10.2019. п-12.11.2019.

 

52. Раде Николић

 Стамбени-изградња, насеље Плавеница, м.з. Кална, Црна Трава

356-110/2017-05

08.10.2019. п-12.11.2019.

 

 

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa