Општина Црна Трава званичан сајт

ОЗАКОЊЕЊЕ-СПИСАК РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ  ажуриран

25.09.2018.

 

СПИСАК  ПРАВОСНАЖНИХ  РЕШЕЊА  О  ОЗАКОЊЕЊУ

 

1.

 

Срећко Миленовић

 

стамбени/ Чурчишци, м.з. Златанци

 

351-298/2003-05

 

2.

 

Станко Радисављевић

 

стамбени/ Весинци, м.з. Златанци

 

351-319/2003-05

 

3.

 

Веља Стаменковић

 

гаража са приручном радионицом, Прочоловци, м.з. Црна Трава

 

351-445/2003-05

 

4.

 

Зоран Ивић

 

стамбени/ Видње, м.з. Црна Трава

 

351-315/2003-05

 

5.

 

Тренча Бошковић

 

стамбени/ Ливађе, м.з. Црна Трава

 

356-78/2010-05

 

6.

 

Љиљана Јовановић ( пос.зак.)

 

стамбени/ Б.Пумпа, м.з. Црна Трава

 

356-10/2016-05

 

7.

 

Радмила Косић ( пос.зак.)

 

стамбени/ Загузје, м.з. Брод

 

356-13/2016-05

 

8.

 

Војислав Симоновић

 

стамбени/ Самчекинци, м.з. Црна Трава

 

356-24/2016-05

 

9.

 

Радоје Трифуновић

 

стамбени/ Самчекинци, м.з. Црна Трава

 

356-25/2016-05

 

10.

 

Дрина Миленовић

 

стамбени/ Црна Трава-центар

 

356-6/2016-05

 

11.

 

Цветан Стојановић

 

стамбени/ Ивићеве, м.з. Црна Трава

 

356-17/2016-05

 

12.

 

Стана Кузмановић

 

стамбени/ Струмићеве, м.з. Златанци,

 

356-19/2016-05

 

13.

 

Љубинка Сантегоетс Стаменковић

 

 

 

стамбени/Црна Трава-центар

 

356-23/2016-05

 

14.

 

Иван Милчић

 

стамбени/Бистрица, м.з. Добро Поље

 

356-27/2016-05

 

15.

„Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

 

стамбени/Травни Преслап, м.з.Црна Трава

 

356-30/2016-05

 

16.

„Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

 

стамбени/ Травни Преслап, м.з.Црна Трава

 

356-31/2016-05

 

17.

„Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

 

производни/ Травни Преслап, м.з. Црна Трава

 

356-33/2016-05

 

18.

„Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

 

пословни/ Травни Преслап, м.з. Црна Трава

 

356-34/2016-05

 

19.

„Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

 

производни / Травни Преслап, м.з.  Црна Трава

 

356-35/2016-05

 

20.

„Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

 

производни/ Травни Преслап, м.з. Црна Трава

 

356-36/2016-05

 

21.

„Шурик Инвест“ д.о.о. Црна Трава

 

стамбени Травни Преслап, м.з.  Црна Трава

 

356-37/2016-05

 

22.

 

Емилија Миладиновић Седлар

 

стамбени/ Самчекинци, м.з. Црна Трава

 

356-38/2016-05

 

23.

 

Мирко Петковић

 

стамбени/ Црвенковци, м.з. Црна Трава

 

356-28/2016-05

 

24.

 

Драгослав Миловановић

 

стамбени/ Чука, м.з.Црна Трава

 

356-148/2017-05

 

25.

 

Драги Николић,

Љубиша Николић

 

стамбени/Мало Равниште, м.з. Брод

 

356-77/2016-05

 

26.

 

Мирјана Пинна

 

стамбени/ Златанци, м.з. Златанци

 

356-42/2016-05

 

27.

 

Стајко Стефановић

 

стамбени/ Бистрица, м.з. Добро Поље

 

356-7/2017-05

 

28.

 

Јовица Синадиновић

 

стамбени/ Крстићеве, м.з.Добро Поље

 

356-46/2016-05

 

29.

 

Веселин Петровић

 

стамбени/ Соколица, м.з.Црна Трава, Ливађе

 

356-68/2017-05

 

30.

 

Иван Николић

 

стамбени/ Вујинци, м.з. Златанци

 

356-353/2017-05

 

31.

 

Иван Николић

 

помоћни-остава/ Вујинци, м.з. Златанци

 

356-352/2017-05

 

32.

 

Данијела Динић,

Ђорђе Динић

 

стамбени/ Поље, м.з. Добро Поље

 

356-126/2017-05

 

33.

 

Душанка Атлагић

 

стамбени / Бистрица, м.з. Добро Поље

 

356-467/2017-05

 

34.

 

Векослав Николић

 

помоћни / Банковци, м.з. Рупље

 

356-237/2017-05

 

35.

 

Драган Костић

 

стамбени / Бистрица, м.з. Добро Поље

 

356-118/2017-05

36.

Миодраг Пејић

стамбени-доградња/ Пејине, м.з. Црна Трава

 

356-457/2017-05

 

37.

Милка Лепојевић

стамбени-изградња/ Каракаши, Брод, Црна Трава

 

356-457/2017-05

 

38.

Векослав Николић

стамбени-изградња/ Банковци, м.з. Банковци,Црна Трава

 

356-4/2017-05

 

39.

Живорад Петровић

стамбени-Чука-Дрндари, м.з. Црна Трава, Црна Трава

 

356-468/2017-05

356-468/2017-05/ИГР

 

40.

Радован Јанковић

стамбени-Црвенковци, м.з. Црна Трава, Црна Трава

 

351-3/2016-05

 

41.

Дрина Стаменковић

стамбени-Бистрица, м.з. Добро Поље, Црна Трава

 

351-18/2017-05

12.06.2018. п-04.07.2018.

 

42.

Радивоје Радивојевић

стамбени-доградња, Црна Трава-цента, м.з. Црна Трава

 

356-452/2017-05

01.08.2018. п-17.08.2018.

 

43.

Гордана Миладиновић стамбени-Ивићеве, м.з.

Црна Трава, Црна Трава

 

356-466/2017-05

07.08.2018. п-26.09.2018.

 

 

 

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa