Општина Црна Трава званичан сајт

Оглас поводом раног јавног увида Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Власина“

Просторни план општине Црна Трава

Измена и допуна плана регулације  варошице Црна Трава

 Урбанистички пројекат, т.ј. измена и допуна урбанистичког пројекта мале хидроелектране"Видњиште"

Урбанистички пројекат, т.ј. измена и допуна урбанистичког пројекта мале хидроелектране "Махала" на реци "Преслапска река"

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa