Општина Црна Трава званичан сајт

Пољопривреда и заштита животне средине

Водна књига општине

Црна Трава

Решење о признавању права на субвенцију -2018.

OДЛУКА

о расписивању јавног огласа о давању на коришћење пољопривридног земљишта - ДРУГИ КРУГ           29.11..2018.

Конкурс за доделу подстицајних средстава мерама руралног развоја.

Захтев за доделу подстицајних средстава за рурални развој.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за остваривање права пречег закупа - 2019.  14.09.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2019. годину.           14.09.2018.

OГЛАС

за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта - први круг.            14.09.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на   територији општине Црна Трава за 2019. годину.           27.06.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2019. годину.          27.06.2018.

KОНКУРС

за избор извршиоца вештачког осемењивања крава 2018.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења земљишта у државној својини у 2018. години.

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ

за спровођење  пољопривредне политике и политике руралног развоја  општине Црна Трава за 2018.годину.

ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП

пољопривредног земљишта други  круг. 20. 10. 2017.

ДАВАЊЕ У ЗАКУП

пољопривредног земљишта први круг. 14. 09. 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2018. годину.           10.08.2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на

територији општине Црна Трава за 2018. годину.           10.08.2017.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења земљишта у државној својини у 2017. години.

K O Н К У Р С

за вештачко осемењивање - страна 1 .  28.06.2017.

K O Н К У Р С

за вештачко осемењивање - страна 2 .  28.06.2017.

О Г Л А С

за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава, други круг.      03.11.2016.

О Г Л А С

за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава.      14.09.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2017. годину.           14.09.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на

територији општине Црна Трава за 2017. годину.           14.09.2016.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења земљишта у државној својини у 2016. години.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa