Општина Црна Трава званичан сајт

Телефонски бројеви

Број централе: 016/811-115 и 016/811-118

 

101.

Технички секретар

Лела Стефановић

 

106.

Председник

Славољуб Благојевић

 

107.

ВД Начелника Општинске управе

Иван Синадиновић

 

108.

Матичар

Аца Стојановић

 

109.

Руководилац Одељења за урбанизам

Милча Савић

 

110.

ЈП „Вилин Луг“ – путеви

Станча Стојановић

 

111.

Секретар СО-е

Александар Николић

 

112.

Рачуноводство

Гордана Златковић и

 Ивана Голубовић

 

113.

Рачуноводство

Добрила Миловановић и

Зора Костић

 

114.

Дечја и борачка заштита

Слађана Митровић

 

116.

Услужни центар

Јелена Ивић

 

117.

Услужни центар

Игор Дојчиновић

 

118.

Кафе куварица

Душанка Стојановић

 

120.

Заменик председника и помоћник председника општине

Света Тошић и

Дејан Стаменковић

 

121.

Урбанизам

Зоран Милчић

 

123.

Руководилац Одељења за привреду и финансије

Ватрослав Славковић

 

124.

Канцеларија за младе и ЛПА

Владан Николић и

Владан Илић

 

125.

Портирница

Томислав Петровић и

Миљан Кузмановић

 

126.

Пољопривреда

Веселин Јовашевић

 

128.

Технички секретар - ФАКС

Лела Стефановић

 

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa