Општина Црна Трава званичан сајт

Општа акта

Статут општине Црна Трава

 

Општа акта у 2016. години

Решење о образовању Жалбене комисије. 12.12.2016.

Упуство за припрему буџета Општине Црна Трава за 2017.годину са пројекцијама 2018. и 2019. годину.

Образац захтева 2017.

Правилник о критеријуму доделе једнократне помоћи у случају елементарних непогода.

Упуство за припрему буџета Општине Црна Трава за 2016.годину са пројекцијама 2017. и 2018. годину.

Јавне набавке - документа

План јавних набавки за 2017.годину.

План јавних набавки за 2016.годину.

Извршење плана јавних набавки за 2016.годину.

Извршење плана јавних набавки за 2015.годину.

ПРАВИЛНИ о  ближем уређивању поступка јавне набавке општине Црна Трава.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa