Општина Црна Трава званична презентација

Обједињен правилник за спровођење мера популационе политике. 28.07.2017.

Правилник о безбедности информационо - комуникационог система општине Црна Трава. 23.05.2017.

Пословник о раду Жалбене комисије. 16.05.2017.

Општа акта у 2016. години

Решење о образовању Жалбене комисије. 12.12.2016.

Упуство за припрему буџета Општине Црна Трава за 2017.годину са пројекцијама 2018. и 2019. годину.

Образац захтева 2017.

Правилник о критеријуму доделе једнократне помоћи у случају елементарних непогода.

Упуство за припрему буџета Општине Црна Трава за 2016.годину са пројекцијама 2017. и 2018. годину.

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785

Мапа сајта

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa