Општина Црна Трава званичан сајт

Електронске дозволе

Закњучак о одбацивању   -  Златанце   09.08.2017.

Закњучак о одбацивању   -  Брод   02.08.2017.

Локацијски услови за изградњу прикључног  надземног електровода за МХЕ Састав Река.  01.08.2017.

Локацијски услови  пр.вод ДЕЕС  МХЕ Махала.  11.07.2017.

Решење о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи МХЕ Махала. 29.06.2017.

Закључак о одбацивању   Локацијски услови АС 04 - Брод.  27.06.2017.

Закључак о одбацивању   Локацијски услови АС 03 - Црна Трава. 27.06.2017.

Закључак о одбацивању   Локацијски услови АС 02 - Златанце. 27.06.2017.

Локацијски услови за изградњу дела линијског  попречног објекта - бујичне преграде за задржавање наноса у корито реке Тегошница на к.п. бр.11 Криви Дел, општина Црна Трава. 18.05.2017.

„Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова " -инвеститора „ SiT Energy team“ д.о.о. Дарковце, Црна Трава 21.04.2017.

Решење о измени решења о извођењу радова на објекту МХЕ Састав Река. 23.02.2017.

Локацијски услови за изградњу МХЕ "Mахала". 05.01.2017.

Локацијски услови за изградњу МХЕ "Видњиште". 20.10.2016.

Закључак о одбацивању  захтева  инвеститора „SiT Energy team“ д.о.о. Дарковце, Црна Трава,за издавање локацијских услова за изградњу мале

хидроелектране за производњу електричне енергије „Махала“општина Црна Трава. 29.09.2016.

Закључак о одбацивању  захтева  инвеститора MINI HYDRO INVESTMENTS - PROJECTS D.O.O.

Решење о одобрењу извођења  радова на адаптацији млекаре Шурик инвест.

Решење о oдобрењу извођења радова инвеститору ТШ "Милентије Поповић " са домом ученика Црна Трава.

Закључак о одбацивању захтева "Шурик инвест" доо Црна Трава за  извођење радова на адаптацији објекта млекаре у месту Травни Преслап.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa