Општина Црна Трава званичан сајт

Електронске дозволе

„Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова " -инвеститора „ SiT Energy team“ д.о.о. Дарковце, Црна Трава 21.04.2017.

Решење о измени решења о извођењу радова на објекту МХЕ Састав Река. 23.02.2017.

Локацијски услови за изградњу МХЕ "Mахала". 05.01.2017.

Локацијски услови за изградњу МХЕ "Видњиште". 20.10.2016.

Закључак о одбацивању  захтева  инвеститора „SiT Energy team“ д.о.о. Дарковце, Црна Трава,за издавање локацијских услова за изградњу мале

хидроелектране за производњу електричне енергије „Махала“општина Црна Трава. 29.09.2016.

Закључак о одбацивању  захтева  инвеститора MINI HYDRO INVESTMENTS - PROJECTS D.O.O.

Решење о одобрењу извођења  радова на адаптацији млекаре Шурик инвест.

Решење о oдобрењу извођења радова инвеститору ТШ "Милентије Поповић " са домом ученика Црна Трава.

Закључак о одбацивању захтева "Шурик инвест" доо Црна Трава за  извођење радова на адаптацији објекта млекаре у месту Травни Преслап.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa