Општина Црна Трава званичан сајт

Конкурси  и огласи у  2019. години

Jaвни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе.

Решење о неуспеху конкурса за постављање Начелника општинске управе.

Решење о поништењу конкурса о давању у закуп станова..

Јавни позив за доделу Априлских награда 2019. године.

Образац пријаве за јавни  позив за доделу Априлских награда 2019. године.

Конкурс за давање станова у закуп у надоградњи у Црној Трави.

Образац пријаве за јавни конкурс за додељивање станова у надоградњи у Црној Трави.

Одлука о додели средстава за очување  привредне делатности и постојећег броја запослених.

Јавни конкурс за суфинансирање  програма и пројеката од јавног интереса на територији општине Црна Трава за 2019. годину.

Образац пријаве за јавни конкурс за суфинансирање  програма и пројеката од јавног интереса на територији општине Црна Трава за 2019. годину.

Jaвни конкурс за попуњавање места начелника Општинске управе.

Jaвни позив за доделу средстава за очување постојеће запослености у привреди.

Јавни позив за доделу средстава за вантелесну оплодњу.

Образац пријаве за субвенцију привреди.

Образац пријаве за доделу средстава за вантелесну оплодњу.

Конкурси  и огласи у  2018. години

Одлука о одобравању стипендија ученицима средње школе за 2018/19 школску годину.

Конкурс за попуњавање положаја Начелника општинске управе Црна Трава.

Конкурс о додели стипендија ученицима за школску 2018-2019. годину.

Образац пријаве на конкурс о додели стипендија за школску 2018-19. годину

Конкурс за доделу подстицајних средстава мерама руралног развоја.

Захтев за доделу подстицајних средстава за рурални развој.

Кратак опис пројеката - МЕДИЈИ.

Решење о додели средства медијима.

Предлог решења о додели средства медијима.

Записник стручне комисије - медији.

Информација за медије који треба да изврше ревидирање пројеката.

Решење о именовању чланова комисије за оцену пројеката из области јавног инфорнисања.

Конкурс за суфинансирање пројеката  медијског информисања од  јавног интереса  на територији Општине Црна Трава у 2018.години.

1.1 Образац за пријаву на конкурс медијско информисање.

1.2 Буџет пројекта - информисање.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и традиционалних верских заједница на територији општине Црна Трава за 2018. годину

Образац пријаве на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и традиционалних верских заједница на територијиопштине Црна Трава за 2018. годину

Kонкурс за избор извршиоца вештачког осемењивања крава 2018.

Решење о избору  програма и пројеката од јавног интереса на територији општине Црна Трава за 2018. годину.

Јавни конкурс за суфинансирање  програма и пројеката од јавног интереса на територији општине Црна Трава за 2018. годину.

Образац пријаве за јавни конкурс за суфинансирање  програма и пројеката од јавног интереса на територији општине Црна Трава за 2018. годину.

Конкурси  и огласи у  2017. години

Решење о избору програма и пројеката, за финансирање а који су  од јавног интереса, на територији општине Црна Трава за 2017 годину.

Измена огласа о давању у закуп пословног простора путем прикупљања писмених  понуда.

Оглас о давању у закуп пословног простора путем прикупљања писмених  понуда.

Одлука  о додели стипендија ученицима средње школе за школску 2017-2018. годину.

Конкурс о додели стипендија ученицима за школску 2017-2018. годину.

Образац пријаве на конкурс о додели стипендија за школску 2017-18. годину

Уговор о  стипендији  конкурс  за пколску 2017-18. годину.

Оглас о давању у закуп пословног  простора  -Апотеке у Црној Трави.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и традиционалних верских заједница на територији општине Црна Трава за 2017. годину

Образац пријаве на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и традиционалних верских заједница на територијиопштине Црна Трава за 2017. годину

Конкурс за доделу телета.

Јавни конкурс за суфинансирање  програма и пројеката од јавног интереса на територији општине Црна Трава за 2017 годину.

Образац пријаве за јавни конкурс за суфинансирање  програма и пројеката од јавног интереса на територији општине Црна Трава за 2017 годину.

Годишњи конкурс за унапређење положаја старијих особа и особа са инвалидитетом на територији општине Црна Трава  за 2017. годину.

Образац за писање пројеката  за пружање услуга социјане заштите на територији општине Црна Трава  за 2017.

Образац буџета пројекта  за пружање услуга социјане заштите на територији општине Црна Трава  за 2017.

Наративни  буџет пројекта  за пружање услуга социјане заштите на територији општине Црна Трава  за 2017.

Поништај јавног позива за пружање услуга социјане заштите на територији општине Црна Трава  за 2017.

Конкурси у  2016. години

Одлука о додели стипендија за школску 2016/2017. годину.

14.11.2016.    Одлука о поништењу јавног конкурса  за финансирање медијског информисања грађана од локалног значаја на територији Општине Црна Трава у 2016.години.

09.11.2016.    Jавни конкурс за финансирање медијског информисања грађана од локалног значаја на територији Општине Црна Трава у 2016.години.

09.11.2016..   Образац понуде услуга медијског информисања грађана од локалног значаја емитовањем телевизијског програма и штампањем медијског садржаја.

01.11.2016. Kонкурс за доделу стипендија за школску 2016/2017. годину.

01.08.2016. Kонкурс за избор извршиоца вештачког осемењивања крава

29.06..2016.    Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и  пројеката   цркава и традиционалних верских заједница на територији Општине Црна Трава за 2016.годину.

29.06.2016.   Образац Општине Црна Трава, комисије за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама на територији општине Црна Трава.

29.06.2016.    Jавни конкурс за финансирање медијског информисања грађана од локалног значаја на територији Општине Црна Травау 2016.години.

29.06.2016.   Образац понуде услуга медијског информисања грађана од локалног значаја емитовањем телевизијског програма и штампањем медијског садржаја.

28. 04.2016.    Jавни конкурс за суфинансирање програма и  пројеката од јавног интереса у  области спорта на територији  Општине Црна Трава за 2016.годину.

28. 04.2016.   Образац пријаве  програма и  пројеката од јавног интереса у  области спорта на територији  Општине Црна Трава за 2016.годину.

22. 02.2016.    Jавни конкурс за суфинансирање програма и  пројеката од јавног интереса у Општини Црна Трава за 2016.годину.

22. 02.2016.   Образац пријаве  програма и  пројеката од јавног интереса у Општини Црна Трава за 2016.годину.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa